Om oss

På gården Frenning Vestre i Stange kommune, Hedmark har vi et unikt opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud for ungdommer med spesielle behov.

STIFTELSEN GROBUNN

Grobunn er et midlertidig opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud for ungdommer med spesielle behov hvor ungdommene reiser hjem annenhver helg og i ferier. Dette er en «myk» start på å flytte hjemmefra, der hensikten er å forberede seg godt på å tre inn i voksenlivet.

Vi tilbyr en unik mulighet for en ungdomstid i fellesskap med andre, i et trygt og forutsigbart miljø.
Grobunn er det eneste av sitt slag i Norge og omfatter:
❖ Botilbud for videregående skoleelever
❖ Botilbud og arbeidstrening for de som er ferdig på vgs. (Grobunnlærlinger)
❖ Arbeidstrening (Også for hjemmeboende)
❖ Ferieavlastning

DE ULIKE TILBUDENE

BOTRENINGSTILBUDENE

Vi har flere boenheter der alle har hvert sitt rom, der deler de kjøkken, bad og stue. Alle måltidene er felles, og de ulike aktivitetene gjøres i grupper. Ungdommene har et innholdsrikt fritidstilbud, som f.eks. turer, trening, kulturskole, ishockey, bursdagsfeiringer, klubb, svømming m.m. Vi ønsker at ungdommene skal få oppleve en spennende ungdomstid på lik linje med andre ungdommer, samt opparbeide seg et sosialt nettverk. Ungdommene får opplæring og veiledning i å mestre ADL-ferdigheter, og blir forberedt på å bli voksen og ta mest mulig ansvar for eget liv. Vi bistår ungdommene og foresatte i å planlegge videre valg i livet, samt utflytting.

ARBEIDSTRENING:

For de som er ferdig på videregående skole, tilbyr vi arbeidstrening. Vi deler inn i ulike verkstedsområder:
❖ Kjøkken- og matproduksjon
❖ Butikk og kafé
❖ Tekstilproduksjon og vaskeri
❖ Snekker- og vedproduksjon
❖ Gård og drift

HOVEDMÅL:

❖ Alle opplever god livskvalitet og mestring. 
❖ Alle utvikler seg ut ifra egne forutsetninger, og lærer seg å sette grenser for seg selv og ytrer egne ønsker og behov. 
❖ Å bli den beste utgaven av seg selv.