Søke om plass

Hvorfor du skal søke til Grobunn:

  • Vi gir et mangfold av ulike tjenester og tilbud på en plass; noe som gir forutsigbarhet, oversiktlighet og trygghet for alle involverte.
  • Vi gir et helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset den enkelte, samtidig som vi ivaretar det sosiale aspektet
    . Ungdommene får et stort nettverk og utvikler sosiale ferdigheter de har glede av resten av livet.
  • Ungdommene opplæring i ADL-ferdigheter og blir ansvarliggjort og satt krav til; med det mål om at de skal klare seg med minst mulig hjelp i framtida.
  • Vi er et tilbud for ungdommer og har over flere år opparbeidet oss kompetanse og erfaring, som gjør at andre samarbeidspartnere kan lage et tilbud i etterkant ut i fra bedre rammebetingelser.
  • Vi holder til på en gård, som gjør tilbudet attraktivt og lærerikt på flere punkter og gir ungdommene fine natur- og dyreopplevelser i et rikt utemiljø
  • Vi dyrker mye av vår egen mat, og spiser økologisk mat.
  • Vi holder til på en trygg og rolig plass, som gjør at vi kan skjerme ungdommene og la dem utfolde seg under trygge og forutsigbare betingelser. Samtidig har vi biler som kan brukes ved behov.

PRAKTISK INFO:

Dersom dere kunne tenke dere å søke ungdommen deres hit til Grobunn, så er det fint om dere tar kontakt via kontaktskjemaet under her, på telefon 481 60 541 eller mail drift@grobunn.no for å avtale et møte med en av våre kontaktpersoner.

Når dere bestemmer dere for å søke, må dere fylle ut søknadsskjemaet som passer for deres ønske om tjeneste innen 1. februar. Søknaden sendes pr post til: Stiftelsen Grobunn, Frenningvegen 102, 2344 Ilseng. Vi oppfordrer dere til å søke så tidlig som mulig.

Når det er sendt inn søknad, setter vi opp en dato for prøveopphold. Vi gjennomfører alltid et prøveopphold på minimum 10-12 dager. Dette for å sikre at Grobunn er riktig sted for den enkelte ungdoms videre utvikling. Dere må i den forbindelse sende en søknad til kommunen om dekning av opphold og prøvebesøk. Vi sender deretter en kontrakt med betingelser til kommunen.

Etter at prøveoppholdet er gjennomført, skrives det en rapport som konkluderer om ungdommen får et tilbud her eller ikke.

Håper dere ser på Grobunn som et fint tilbud og at vi hører fra dere.

Velkommen skal dere være!