"Det er så godt å bli mer selvstendig"

Hans Bonna (23) og Ida Moldstad (21)

Ida og Hans stortrives på Grobunn i Stange. Her deltar de i driften av gården og er med på arbeidstrening. Snart er de klare for et mer selvstendig liv i egne boliger.

– På Grobunn opplever jeg at alt er så tilrettelagt i ­forhold til hjelpen jeg trenger. Her er det et utrolig godt miljø og jeg elsker å være sosial. Plutselig var jeg ikke ensom ­lenger, sier Ida. For første gang i livet har jeg fått meg ekte venner, tilføyer Hans.

– På Grobunn skjer det så mye, fortsetter han. Jeg har lært masse her og elsker å jobbe. Det er så godt å bli mer selvstendig og utvikle seg, avslutter de.

Velkommen til Grobunn!
– Et godt sted for ungdommer med spesielle behov

Grobunn er et midlertidig ­opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud for ­ung­dommer med spesielle behov – en «myk» start på å flytte hjemmefra. ­Beboerne er med på å drifte en ­øko­logisk gård med dyr, ­landhandel og kafe. Her får de kompetanse på ­matlaging, snekring og mye mer.

På Grobunn tiltrettelegges det for en aktiv og meningsfull hverdag i et sosialt ­fellesskap, med mål om å klare seg med minst mulig hjelp i framtida. Resultatet er en ­innholdsrik ungdomstid, med ­unike opplevelser og ­varierte aktiviteter.

Fysisk aktivitet og sunt kosthold står i ­sentrum på Grobunn, og gir ­kompetanse og livsmestring. Her opplever ­ungdommene det gode livet, hvor tida går litt saktere.

Helhetlig tilbud for livsmestring
Grobunn er en ideell stiftelse og en ikke-­kommersiell virksomhet. Her møter ­ungdommer med spesielle behov høyt kvali­fiserte ansatte som jobber i et tverr­faglig samarbeid. Grobunn samarbeider nært med kommuner, skoler og foreldre og fungerer som et viktig springbrett inn i voksenlivet.

Vil du bidra til stiftelsen
eller lære mer om tilbudet?

Snakk med oss på ­telefon 936 41 671.
Følg oss også på Facebook: Stiftelsen Grobunn.