"Det er så godt å bli mer selvstendig"

Hans Bonna (23) og Ida Moldstad (21)

STIFTELSEN GROBUNN

 - En ideel stiftelse for ungdommer med spesielle behov - 

«På Grobunn mener vi det er viktig at ungdommer med spesielle behov får best mulig utviklingsmuligheter sammen med andre ungdommer.»

___________

Grobunn legger vekt på oppdaterte og faglig kvalifiserte ansatte
. Tverrfaglig samarbeid med ulik kompetanse ivaretar hver enkelt ungdom på alle områder. Vi ønsker et nært samarbeid med kommuner, skoler, foreldre og andre som verdsetter våre verdier, mål og handlinger.

På Grobunn mener vi det er viktig at ungdommer med spesielle behov får best mulig utviklingsmuligheter sammen med andre ungdommer.

 Derfor har vi utviklet et unikt opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud som omfatter:

  • Et helhetlig døgntilbud for videregående skolelever.
  • Et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening for de som er ferdige på videregående skole.(Grobunnlærlinger).
  • Tilrettelagt arbeidstrening på dagtid.
  • Ferie-/avlastningstilbud.


LENE HAGEN 
Daglig leder